torstai 19. maaliskuuta 2015

Avoin kirje Valtiotieteellisen tiedekunnan valintakoeuudistuksesta

Opiskelijoiden näkökulma valintakokeiden yhdistämiseen


Valintakoeuudistus on juuri nyt yksi kuumimmista kahvipöytäkeskusteluista. Mutta mitä oikeasti tapahtuu antropologian oppiaineelle uudistuksen jälkeen? Mana ry:n hallitus 2015 on huolissaan tilanteesta ja toivoo asiaan muutosta. Samoilla linjoilla on Keho ry:n hallitus. Päätimmekin yhdistää voimamme ja kirjoittaa avoimen kirjeen valintakoeuudistusta koskien. Kirje on kirjoitettu 11.3.2015 yhteisvoimin hallituksien kesken ja sen voi lukea alta.

Me hallituksessa toivomme, että asiaan voisi vielä vaikuttaa.

--------------------------------------------------------------------


Mana ry:n ja Keho ry:n opiskelijoiden avoin kirje Valtiotieteellisen tiedekunnan valintakoeuudistuksesta


Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijat yhdessä kehitysmaatutkimuksen opiskelijoiden kanssa haluavat tuoda julki mielipiteensä Valtiotieteellisen tiedekunnan uudistuneisiin valintakoekäytäntöihin. Uudistetussa valintakokeessa sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan ja kehitysmaatutkimukseen pyritään samalla valintakokeella. Erityisesti ihmettelemme juuri näiden kahden oppiaineen yhdistämistä yhdeksi valintakokeeksi, sillä koemme kahden toisistaan merkittävästi poikkeavan aineen muodostavan yhdessä epätasapainoisen kokonaisuuden. Oppiaineet on lähtökohtaisestikin sijoitettu tiedekunnassa eri laitoksille juuri niiden eroavaisten tutkimusotteiden vuoksi. Pohdimmekin muutoksen mahdollista vaikutusta opiskelijoiden lähtötietojen heikentymiseen ja sen huomioimiseen tulevassa opetuksessa.

Ymmärrämme uudistuksen olevan osa yliopistotasolla käynnistynyttä Iso Pyörä –projektia, jonka tavoitteena on vähentää hakukohteiden määrää ja tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia laajempiin kandeihin. Olemme kuitenkin huolissamme pienten oppiaineiden erityispiirteiden ja opetuksen katoamisesta suurten muutosten keskellä ja toivommekin, että opiskelijat otettaisiin tulevaisuudessa kokonaisvaltaisemmin mukaan uudistusten suunnitteluun. Koemme, että valintakoemuutoksen yhteydessä tämä ei toteutunut, vaan päätös on tehty kuulematta opiskelijoiden mielipidettä asiasta. Tulevaisuuden haasteiden edessä onkin mielestämme ensisijaisen tärkeää muistaa, että aktiivinen opiskelijakuntamme on halukas osallistumaan oppiaineidemme muotoutumiseen ja kehittämiseen.


Yhteistyöterveisin,


Mana ry:n hallitus


Keho ry:n hallitus

--------------------------------------------------------------------


Toiveikasta kevättä rakkaat manalaiset!

Maria Mölsä
tiedottaja ja ATK-vastaava
Mana ry
maria.molsa@helsinki.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti